planlekcji4

 • slide_1n
 • slide_2n
 • slide_6n
 • slide_4n
 • slide_3n
 • slide_5n

SzOK

Opublikowano: wtorek, 11 grudzień 2018

Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych  w Zakliczynie

 

Motto ośrodka: „Nasza szkoła już dziś uczy młodzież jak zaplanować swoją przyszłość, aby osiągnąć sukces zawodowy”

Zadanie główne: Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy

 

ELEMENTY TWORZĄCE PROGRAM

Założenia programu

Cele ogólne

 
ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Spełniając wytyczne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów na organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, opracowałam i wdrażam program działań Szkolnego Ośrodka Kariery.

Założeniem programu jest: pomoc młodzieży w planowaniu swojej kariery zawodowej, dokonywanie wyboru kierunku kształcenia i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

 
CELE OGÓLNE:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
 • współpraca z innymi nauczycielami

 

Grażyna Żabińska – doradca zawodowy

 

Kierunki studiów

Losy absolwentów

Adresy stron internetowych z zakresu doradztwa zawodowego

Szkolny Ośrodek Kariery przy ZSP w Zakliczynie

Poradnictwo indywidualne i grupowe

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?