Samorząd Szkolny
Wpisany przez krakowska   

Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego:


Przewodniczący: Izabella Jachym

Wiceprzewodniczący: Katarzyn Bednarz

Skarbnik: Arkadiusz Wiśniowski

Sekretarz: Radosław Żychowski

Członkowie:  Magdalena Martyka i Weronika Stanuch

 

 DO SPOŁECZNOSCI UCZNIOWSKIEJ

 

Samorząd uczniowski, czyli wszyscy uczniowie szkoły, to najważniejsza część społeczności szkolnej.

Z dyrekcją i nauczycielami chcemy tworzyć obraz szkoły, którą uczniowie widzą, na co dzień.

            Wierzymy, że samorządność uczniowska jest jedną z najlepszych metod pokazywania uczniom, na czym polega demokracja.

        Mamy nadzieje, że dzięki naszej wspólnej aktywności, wykształcimy w sobie poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest ZSP w Zakliczynie. Chcemy wspólnie uczyć się przyjmowania aktywnej postawy wobec otaczającego świata.

Chcemy wspomagać Waszą aktywność poprzez realizowanie Waszych pomysłów
i organizowanie różnorodnych działań.

            Wszelkie pomysły, sugestie, problemy zgłaszajcie bezpośrednio do nas lub do naszych opiekunów.

 

Opiekun Samorządu:

mgr Grażyna Żabińska