2TBG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Dz.Gosp w G.-2/2 KW 2 godz.wych AW 15 j.niemiecki-1/2 SB 9
j.niemiecki-2/2 WR 8
Dz.Gosp w G.-2/2 KW 2 wykonyw. rkb-1/5 BJ @
wykonyw. rkb-2/5 AT @
wykonyw. rkb-3/5 AS @
JOZ Gas.T-4/5 IB 22
2 8:50- 9:35 Org. i krkb-1/2 8
Tech. gastro-2/2 KW 2
j.angielski-1/2 AZ 10
j.angielski-2/2 IB 22
Techn. bud.-1/2 BZ 24
Org.Pr.Gastr-2/2 MN 3
Dokument bud-1/2 VB 14
Zas.żywienia-2/2 MN 3
wykonyw. rkb-1/5 BJ @
wykonyw. rkb-2/5 AT @
wykonyw. rkb-3/5 AS @
r_biologia-4/5 WI 13
3 9:45-10:30 Podst k.bud.-1/2 8
Tech. gastro-2/2 KW 2
matematyka SA 7 r_fizyka-1/2 RR 11
Wyp i zas B.-2/2 MN 3
Podst k.bud.-1/2 7
Tech. gastro-2/2 KW 2
wykonyw. rkb-1/5 BJ @
wykonyw. rkb-2/5 AT @
wykonyw. rkb-3/5 AS @
Pr.P.Pot i N-4/5 TO @
Pr.P.Pot i N-5/5 AB @
4 10:40-11:25 j.polski AW 15 biologia WI 13 wf-1/2 LK 27
wf-2/2 28
Posł dok bud-1/2 7
r_angielski-2/2 IB 22
wykonyw. rkb-1/5 BJ @
wykonyw. rkb-2/5 AT @
wykonyw. rkb-3/5 AS @
Pr.P.Pot i N-4/5 TO @
Pr.P.Pot i N-5/5 AB @
5 11:35-12:20 Techn. bud.-1/2 BZ 24
Zas.żywienia-2/2 MN 3
j.polski AW 15 j.angielski-1/2 AZ 10
j.angielski-2/2 IB 22
geografia BK 1 wykonyw. rkb-1/5 BJ @
wykonyw. rkb-2/5 AT @
wykonyw. rkb-3/5 AS @
Pr.P.Pot i N-4/5 TO @
Pr.P.Pot i N-5/5 AB @
6 12:35-13:20 r_matematyka-1/5 SA 14
r_biologia-4/5 WI 13
przedsięb. OB 4 matematyka SA 7 wf-1/2 LK 27
wf-2/2 28
wykonyw. rkb-1/5 BJ @
wykonyw. rkb-2/5 AT @
wykonyw. rkb-3/5 AS @
Pr.P.Pot i N-4/5 TO @
Pr.P.Pot i N-5/5 AB @
7 13:30-14:15 chemia KA 6 religia SW 3 j.polski AW 15 r_fizyka-1/2 RR 11
Org.Pr.Gastr-2/2 MN 3
wykonyw. rkb-1/5 BJ @
wykonyw. rkb-2/5 AT @
wykonyw. rkb-3/5 AS @
Pr.P.Pot i N-4/5 TO @
Pr.P.Pot i N-5/5 AB @
8 14:20-15:05 wos KM 5 wf-1/2 LK 27
wf-2/2 28
religia SW 5 Kosztor rkb-1/2 2
r_angielski-2/2 IB 1
 
Obowiązuje od: 08.10.2018
Drukuj plan
wygenerowano 07.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum