2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf AN 29 Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
zp.Diag.PS-3/3 TM @
Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
Obs.iNap.PS-3/3 JM @
multimedia b OB 20 religia RD 5
2 8:50- 9:35 wf AN 29 Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
zp.Diag.PS-3/3 TM @
Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
Obs.iNap.PS-3/3 JM @
matematyka SA 7 historia EP 14
3 9:45-10:30 j.polski LA 9 Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
zp.Diag.PS-3/3 TM @
Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
Obs.iNap.PS-3/3 JM @
Rys.techn. B-1/2 BZ 24
Pod.i Nad.PS-2/2 SZ 12
j.polski LA 18
4 10:40-11:25 multimedia b OB 4 Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
zp.Diag.PS-3/3 TM @
Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
Obs.iNap.PS-3/3 JM @
Tech. rob wy-1/2 VB 6
Prz.R.Drog.-2/2 12
Rys.techn. B-1/2 BZ 24
Pod.i Nad.PS-2/2 SZ 12
5 11:35-12:20 chemia KA 6 Z.Prakt.Budo-1/3 AS @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
zp.Diag.PS-3/3 TM @
Z.Prakt.Budo-2/3 AT @
Obs.iNap.PS-3/3 JM @
Pods.Budow.-1/2 VB 6
SilnikiTM-2/2 11
wf AN 29
6 12:35-13:20 Tech. rob wy-1/2 VB 7
informatyka-2/2 UK 19
Z.Prakt.Budo-1/3 AS @ Z.Prakt.Budo-2/3 AT @ godz.wych RR 11 Pods.Budow.-1/2 VB 7
PKMaszynTM-2/2 SZ 12
7 13:30-14:15 j.angielski WI 13 Z.Prakt.Budo-1/3 AS @   religia RD 5 informatyka-1/2 UK 19
SilnikiTM-2/2 9
8 14:20-15:05 fizyka RR 11       PodElek.i El-2/2 JM 25
Obowiązuje od: 08.10.2018
Drukuj plan
wygenerowano 07.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum