M.Kwaśniewska-Kobylarczyk (KW)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 2TBG-2/2 Dz.Gosp w G. 2
3TG-1/3 Pr.OrgUsłGas 2
  2TBG-2/2 Dz.Gosp w G. 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
2 8:50- 9:35 2TBG-2/2 Tech. gastro 2
3TG-1/3 Pr.OrgUsłGas 2
  1TG Tech. gastro 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
3 9:45-10:30 2TBG-2/2 Tech. gastro 2
3TG-1/3 Pr.OrgUsłGas 2
  2TBG-2/2 Tech. gastro 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
4 10:40-11:25 1TG Tech. gastro 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
4TG Zas.żywienia 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
5 11:35-12:20   4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
3TG Tech. gastro 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
3TG Tech. gastro 2
6 12:35-13:20 3TG-1/3 Pr.OrgUsłGas 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
3TG Tech. gastro 2
4TG-2/2 Pr.OrgUsłGas 2
1TG Tech. gastro 2
7 13:30-14:15 3TG-1/3 Pr.OrgUsłGas 2
1TG Tech. gastro 2
  1TG Tech. gastro 2
3TG Tech. gastro 2
8 14:20-15:05 3TG godz.wych 2
       
Obowiązuje od: 08.10.2018
Drukuj plan
wygenerowano 07.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum