PROJEKT „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”
Wpisany przez krakowska   

Od  1 września 2017 r. do 30 września 2019 w naszej szkole będzie realizowany projekt „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”.

Projekt jest realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego


 
Uczniowie klas gastronomiczno-turystycznych będą mogli wziąć udział w następujących kursach:

pilota wycieczek – rezydenta turystycznego –animatora czasu wolnego – barmański – kelnerski z flambirowaniem – cukierniczy – carvingu – baristyczny – obsługi kasy fiskalnej – język angielski zawodowy.
Prawo jazdy kat. B.
    WAKACYJNE PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
u wybranego przez ucznia pracodawcy


Uczniowie klas mechanicznych będą mogli wziąć udział w następujących kursach:

operatora – kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym + montaż butli LPG, 135(MAG) – spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych – obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC –
budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych – diagnostyka i naprawa układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP – AutoCAD – operator koparko - ładowarki – język angielski zawodowy.
Prawo jazdy kat. B.

WAKACYJNE PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
u wybranego przez ucznia pracodawcy

DLA WW. BRANŻ BĘDĄ ORGANIZOWANE WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE
 
 
 
 

Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.
Po rozliczonej realizacji stażu uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości 1 500,00 zł. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów do dnia 2 czerwca 2017r.


 mgr Grażyna Żabińska