REGULAMIN REKRUTACJI - ZAJĘCIA ON-LINE OBSZARY ZAWODOWE W RAMACH MKZwM II
Wpisany przez krakowska   

W dniu 18 stycznia rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on -line w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on–line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Pierwsza edycja zajęć on -line rozpocznie się w lutym 2017 roku. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach. 

Powiat Tarnowski jako partner przedmiotowego projektu zobligowany jest do zapewnienia po 15-20 uczniów/ uczennic związanych z obszarem żywność i budownictwo z ZSP Zakliczyn, ponieważ pierwsza edycja obejmie wyłącznie zajęcia w obszarach pilotażowych. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. 

Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.  

Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni)."

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Harmonogram zajęć on-line - prezentacja

Tematyka zajęć  online - obszar żywność 

Zał.1 - Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami

Zał.2 - Deklaracja_oświadczenie i formularz uczestnictwa w projekcie

Zał.3 -Oświadczenie  uczestnika projektu

Zał.4 - Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku Uczestnik BUDOWNICTWA

Zał.41 - Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku Uczestnik Modernizacji on-line 

Zał.42 - Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku Uczestnik ŻYWNOŚĆ 

Zał.5 - Zakres danych osobowych