Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Wpisany przez krakowska   
 ROK 2017/2018
 

W dniu 13 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line II edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on–line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Druga edycja zajęć on -line rozpocznie się w październiku 2017 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn, prowadzone będą zajęcia w ZSL i T Wojnicz w obszarach żywność i język angielski zawodowy oraz w CKZiU Tuchów w obszarach żywność i mechaniczno-mechatronicznym. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.  

Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).

ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROK 2016/2017
 
 
 
 
 
Regulamin rekrutacji - zajęcia on-line obszary zawodowe w ramach MKZwM II 

WEEKENDOWE WARSZTATY NAUKOWE

 

 AKTUALNOŚCI

Rozpoczął się nabór uczestników na Naukowe Warsztaty Letnie I edycja, realizowane w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Zawodowej w projekcie "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".

Naukowe Warsztaty Letnie obejmują 25 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów
tematycznych oraz zajęcia dydaktyczne realizowane w miejscach związanych tematycznie z obszarem.

TEGOROCZNE WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 25 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017R.

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie mogą brać udział w  warsztatach z obszaru ŻYWNOŚĆ i BUDOWNICTWO.

Zajęcia z obszaru żywność będą prowadzone przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, natomiast budownictwo przez Politechnikę Krakowską.

Dla uczestników warsztatów zapewniony zostanie: nocleg, wyżywienie, transport i ubezpieczenie.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w naukowych warsztatach letnich.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i wzięcia udziału w Naukowych Warsztatach Letnich - I edycja.

Regulamin naukowych warsztatów letnich
Zał.1 - Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu
Zał.2 - Oświadczenie uczestnika projektu
Zał.3 - Zakres danych osobowych
Zał.4 - Wyrażanie zgody na przetwarzanie  danych
Zał. 5 - Protokół oceny spełniania kryteriów
Zał.6 - Lista kandydatów
Zał.7 - Formularz zgłoszeniowy kandydata
Zał.8- Oświadczenie rodziców prawnych opiekunów
Zał.9 - Oświadczenie o wizerunku
Zał.10 - Ramowy program warsztatów