RADA RODZICÓW 2016/2017
Wpisany przez krakowska   

RADA RODZICÓW 2018/2019

Przewodnicząca – Daniela Zuchowicz

Zastępca – Danuta Nieć 

Sekretarz – Ewa Nijak

Członkowie – Marta Ogonek, Agnieszka Szylkin