Historia
Wpisany przez waldek   
Historia i tradycja naszej szkoły jest bardzo bogata. Początki szko lnictwa zawodowego przypadają na rok 1959, kiedy to mgr Władysław Kowal uruchomił Zasadniczą Szkołę Przysposobienia Zawodowego. W 1965 roku szkoła otrzymała nazwę Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Pierwsza matura miała miejsce w 1988 roku. Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie został powołany na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Zawodowego w roku 1989. Miał on swoją siedzibę w Rynku a wchodziło w jego skład osiem sal lekcyjnych.

Widząc ogromną potrzebę oraz szansę stworzenia w Zakliczynie dużej szeroko profilowej szkoły średniej, 11 listopada 1992 roku, w dniu święta narodowego, sztandar oraz imię Józefa Piłsudskiego nadał szkole Kurator Oświaty w Tarnowie. W tym dniu ogłoszono także konieczność budowy nowej szkoły. 1 września 1993 roku rozpoczęto prace budowlane w miejscu nowej siedziby szkoły.

Po pięciu latach budowy 1 września 1998 roku uwieńczono dzieło sukcesem . Na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego wzięło udział wielu dostojnych gości na czele z ministrem edukacji narodowej Mirosławem Handke.


Od stycznia 1999 organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatu Ziemskiego w Tarnowie. W maju odbyła się pierwsza matura w nowym budynku szkoły. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11 października 1999 roku Władze Starostwa Powiatowego na miejsce spotkania z Dyrektorami Szkół średnich tarnowskiego powiatu ziemskiego upatrzyły sobie naszą szkołę.