WYJĄTKOWE OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY
Wpisany przez krakowska   
 
 
Data 9 listopada 2012 roku z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszej szkoły i  na długo zapadnie w pamięci. W tym dniu został nadany naszej placówce Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Był to niewątpliwie najważniejszy punkt tegorocznych obchodów Święta Szkoły.

Święto Szkoły, które każdego roku obchodzimy w związku z narodowym Świętem Odzyskania przez Polskę Niepodległości jest dla nas zawsze okazją do podjęcia głębokiej refleksji na temat wolności i patriotyzmu. Z roku na rok podnosimy rangę tego święta starając się wypracować nowe, ciekawe i atrakcyjne formuły obchodów. Wspólny udział w mszy świętej za Ojczyznę, Marsz Niepodległości, niezwykle uroczyste akademie są dla nas bodźcem do odkrywania bogactwa historii Polski, a jednocześnie poszukiwania współczesnego kształtu miłości do ojczyzny.

Tegoroczne obchody Święta Szkoły miały szczególnie uroczysty charakter. Zaproszeni goście, pracownicy szkoły, uczniowie wzięli udział w Mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny. Kolejnym, niezwykle barwnym i oryginalnym, punktem obchodów był Marsz Niepodległości, którego trasa przebiegała wokół Rynku w Zakliczynie. W trakcie przemarszu złożono symboliczne wiązanki kwiatów przy pamiątkowych tablicach poświęconych naszemu patronowi Józefowi Piłsudskiemu wmurowanych w budynek starej szkoły. Uczniowie szkoły podstawowej przygotowali dla nas miłą niespodziankę w postaci występu muzycznego. Już podczas uroczystości szkolnych z rąk sekretarza Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pana Marcina Tatary otrzymaliśmy Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Było to dla wszystkich niezwykłe zaskoczenie i wyróżnienie, bowiem krakowskie Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego wnioskowało o przyznanie nam srebrnego medalu. Pan Marcin Tatara  argumentując decyzję Rady podkreślał nasze wieloletnie zaangażowanie w upamiętnianiu miejsc walk i działania w zakresie ochrony miejsc pamięci.

Uroczystego charakteru święta dopełnił spektakl przygotowany przez młodzież szkolną. Autorkami scenariusza były Pani Barbara Lasota i Pani Anna Wypasek-Śledź. Oprawę muzyczną przygotował pan Adam Pyrek, zaś dekorację Pani Małgorzata Nowicka i Pani Marta Kwaśniewska-Kobylarczyk.

W akademii wystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Budowlanego. Uroczystość prowadzili przewodniczący szkoły Patryk Świerczek i z-ca przewodniczącego Beata Kiełbasa. Motywem przewodnim spektaklu była refleksja bł. Jana Pawła II na temat przeszłości i przyszłości naszego kraju. Z ust młodych ludzi padły ważne pytania dotyczące wolności i deklaracje patriotyzmu. W montażu przywołano pieśni o tematyce patriotycznej, które nadały całości niepowtarzalnego i niezapomnianego klimatu.

Obchody uświetnili swoją obecnością zacni goście, m.in. burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Jerzy Soska, radny powiatu tarnowskiego Pan Dawid Chrobak, pułkownik doktor Jerzy Pertkiewicz, dr Paweł Skorut, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i wiceprezes Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego, wizytator Kuratorium Oświaty Pani Hanna Skalska, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Idziego ks. Paweł Mikulski, dyrektor RCK Pan Kazimierz Dudzik, redaktor naczelny lokalnej gazety Głosiciel Pan Marek Niemiec i wielu innych gości. W imieniu nieobecnego prezesa Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego, dyrektora Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Pana Tadeusza Żaby został odczytany list gratulacyjny skierowany do dyrektora szkoły Pani Anny Olszańskiej, grona pedagogicznego i uczniów ZSP. Warto podkreślić, że to miedzy innymi dzięki wsparciu i pomocy Pana Tadeusza Żaby otrzymaliśmy medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Tradycją naszej szkoły stało się, że z okazji Święta Szkoły, święta naszego patrona Józefa Piłsudskiego wprowadzamy do Galerii Wielkich Polaków kolejną postać. W galerii znajdują się wielcy ludzie, patrioci, wzory i autorytety. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić do galerii postać kardynała, Księcia Niezłomnego Adama Stefana Sapiehy. Z tej okazji sprowadziliśmy z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wystawę pt. Kardynał Adam Stefan Sapieha – człowiek, duszpasterz, mąż stanu. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali ksiądz proboszcz Paweł Mikulski i dr Paweł Skorut. Odpowiedzialnym za sprowadzenie wystawy był Pan Mirosław Śledź, który jednocześnie był pomysłodawcą i inicjatorem starań o przyznanie szkole medalu.

Dopełnieniem uroczystości stała się prezentacja multimedialna ukazująca działania podejmowane przez pracowników i uczniów naszej szkoły na rzecz upowszechniania idei pamięci narodowej i upamiętniania miejsc męczeństwa Narodu Polskiego. Pomocy technicznej przy tworzeniu prezentacji udzielili uczniowie klasy I Technikum mechanicznego.

Po oficjalnej części obchodów młodzież i zgromadzonych gości czekały kolejne niespodzianki i atrakcje. Mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu Pani Izy Mytnik, finalistki konkursu muzycznego X Factor  i obejrzeć występ barmanów z Extreme Bar.

Niewątpliwie atmosfera tego wyjątkowego dla naszej szkoły dnia udzieliła się każdemu, kto brał udział w uroczystościach. Otrzymany przez nas medal potwierdził, że doceniono nasz wysiłek wkładany w kultywowanie wartości patriotycznych.
Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość – będziemy pamiętali…
 
mgr Anna Wypasek-Śledź