TYTUŁ BEZPIECZNEJ SZKOŁY DLA ZSP W ZAKLICZYNIE
Wpisany przez krakowska   

 

Komitet Organizacyjny oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń nadali Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo w Ogólnopolskim  Klubie  Bezpieczne Szkoły.
Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Sprawiedliwości. Poparcia dla inicjatywy przeprowadzenia konkursu udzieli m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Małopolski Kurator Oświaty i inni.
Jako jedyna szkoła w regionie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych   w Zakliczynie  w  okresie od 1 października 2011 roku  do 31 marca 2012 r.  z powodzeniem zrealizował zadania konkursowe, które obejmowały problematykę funkcjonowania państwa prawnego, społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania praw jednostki - obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego, podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Spełniając 10 zadań konkursowych w szkole odbywały się debaty uczniowskie, konkursy, spotkania z przedstawicielami Policji dla uczniów i  rodziców, szkolenia dla  nauczycieli, konwersatoria, pogadanki na lekcjach wychowawczych prowadzone przez  pedagoga szkolnego i wychowawców, profilaktyczne  spektakle teatralne, spotkania z radcą prawnym oraz udział młodzieży w kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska”. Najlepsze prace konkursowe n/t „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi” zyskały wysokie  uznanie jury konkursu. Tytuł Bezpiecznej Szkoły i członkostwo w  Ogólnopolskim  Klubie  Bezpieczne Szkoły gwarantuje  poczucie bezpieczeństwa każdemu uczniowi naszej szkoły. Zdobyte doświadczenie i dobre praktyki będą kontynuowane w nowym roku szkolnym.

Koordynator :  mgr Joanna Dobrzańska