WYMIANA UCZNIÓW
Wpisany przez mgr Anna Wróbel   

 

 
Nasza współpraca z niemiecką szkołą Stiftsgymnasium w Sindelfingen trwa już od dziesięciu lat. Zarówno polscy jak i niemieccy uczniowie mają dzięki niej niepowtarzalną okazję poznać z bliska codzienność swoich rówieśników. Uczniowie mieszkają w rodzinach swoich partnerów z wymiany, uczestniczą w wybranych lekcjach w szkole partnerskiej, spędzają czas z niemieckimi kolegami i koleżankami oraz biorą udział w zajęciach i wycieczkach przygotowanych przez nauczycieli – organizatorów Wymiany. Dla uczniów to jedyna w swoim rodzaju okazja doskonalenia umiejętności językowych, zawierania nowych znajomości, które nie rzadko przeradzają się w przyjaźń, oraz możliwość poznania kultury i zwyczajów sąsiedniego kraju a tym samym zweryfikowania uprzedzeń oraz stereotypów, które zazwyczaj wynikają  z niewiedzy.

Nasze coroczne spotkania możliwe są dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów, którzy zawsze chętnie biorą udział w wymianie. Od samego początku nasz projekt wspiera pan dyrektor Jerzy Soska. Wyjazd i pobyt współfinansowany jest przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie http://www.dpjw.org/?language=pl.

 

Zakliczyn 2009

Sindelfingen 2010

Zakliczyn 2011

Sindelfingen 2012

Zakliczyn 2013

Sindelfingen 2014

 

 

Nawiązanie i kontynuacja współpracy ze szkołą partnerską w Bad Segeberg

Współpracę ze szkołą Berufsbildungszentrum w Bad Segeberg nawiązaliśmy we wrześniu 2012r., kiedy kilkuosobowa delegacja nauczycieli na czele z p. Dyrektor złożyła wizytę po raz pierwszy w naszej partnerskiej szkole. W ramach rewizyty ( od 19.03 do 21.03.2013r.)– na zaproszenie p. Anny Olszańskiej przyjechała do nas grupa nauczycieli  z p. Wicedyrektor – p. Karin Pätzold.

Głównym celem wizyty było poznanie organizacji pracy szkoły, systemu szkolnictwa, zapoznanie się z kierunkami kształcenia oraz obserwacja lekcji. Podczas zwiedzania budynku szkoły oraz warsztatów szkolnych – nasi goście wyrazili uznanie i pozytywne opinie nie tylko na temat wyposażenia sal lekcyjnych jak również na temat działalności naszej placówki.

Podczas spotkania p. Wicedyrektor Karin Pätzold podpisała w dn. 21 marca 2013r. z p. Dyrektor Anną Olszańską umowę dotyczącą stałej współpracy pomiędzy szkołami. Przedstawiliśmy naszym gościom program wymiany młodzieży, który został zaplanowany na czerwiec 2013r. Nauczyciele z Bad Segeberg zaprosili  nauczycieli i uczniów naszej szkoły do złożenia wizyty w Bad Segeberg w dn. 15 – 22.09.2013r.

Od tej pory możemy mówić o stałej współpracy pomiędzy szkołami: corocznie- na przełomie maja/ czerwca gościmy w Zakliczynie grupę młodzieży wraz z nauczycielami z Niemiec, a nasza młodzież wraz z opiekunami wyjeżdża do Bad Segeberg we wrześniu.

Organizacja wymiany jest możliwa dzięki środkom finansowym przekazanym przez organizację Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie.

Chciałabym również podkreślić duże zaangażowanie, gościnność oraz otwartość ze strony rodziców naszych uczniów oraz podziękować wszystkim nauczycielom za pomoc i życzliwość  przy organizacji wymiany.

Organizator wymiany:
mgr Sylwia Brach

HISTORIA WYMIANY ZE SZKOŁĄ PARTNERSKĄ W BAD SEGEBERG

- od 19 do 21 marca  w Zakliczynie – nauczyciele z Bad Segeberg

- od 01 do 07 czerwca 2013 r. w Zakliczynie

- od 13 do 19 września 2013 w Bad Segeberg

- od 18.05-23.05.2014r. w Zakliczynie

- od 17 do 23 września 2014r. w Bad Segeberg

- od 26 maja do 02 czerwca 2015 r. w Zakliczynie

 - od 22 września do 29 września 2015r. Bad Segeberg

- od 12 kwietnia do 19 kwietnia 2016r. Zakliczyn